Навигация

Информация

Информация

Информация

Новости

Уведомляем, что с 11 февраля текущего года на интернет-ресурсе stat.gov.kz в разделе «Важное» запущен сервис «Опрос респондентов».

При этом имеется возможность перехода непосредственно к опросу. Срок проведения опроса до 10 сентября 2020 года.

 

По форме Q 001 опрос респондентов

 

В текущем году сбор анкет по форме Q 001 «Опрос респондентов» проводится в электронном виде. Срок предоставления респондентам до конца 2 квартала 30 июля т.г.

На интернет-ресурсе Комитета по статистике МНЭ РК stat.gov.kz/beta/ (тестовая версия нового внешнего сайта) в разделе «Важное» - «Опрос респондентов» размещена анкета по форме Q-001 «Опрос респондентов». Вместе с тем на внешнем сайте (stat.gov.kz и stat.gov.kz/beta/) размещено объявление для респондентов с предложением о заполнении анкеты, при этом имеется возможность перехода  непосредственно к опросу.

 

 

Крупные

среднее

малые

госсорганы

Учебные заведение

Общий опрос респондентов

Жамбылский район

 

2

4

15

20

Из них крупные среднее 10

7

48

 

 

 

 

 

Уважаемые респонденты!

 

В последнее время участились случаи отправки SMS/Whatsapp сообщений респондентам от имени Департамента статистики Алматинской области  о том что они не предоставили статистические отчеты своевременно и  в связи с этим на них налагается административный штраф.

В сообщениях предлагается, содействие за оплату по сдаче "просроченных" отчетов избежав  административного штрафа.

Предупреждаем Вас что данные действия являются мошенничеством и все статистические отчеты предоставляются в сроки и в порядке утвержденным Комитетом по статистике МНЭ РК.

  Если у Вас возникла подобная ситуация, просим Вас не поддаваться уловкам мошенников и  связаться с Департаментом статистики Алматинской области по тел: 8(727) 271-57-03, 8(727) 386-92-13

 

 

Мемлекеттік қызметшінің әдебі

Мемлекет басшысы ‹‹Қазақстан-2050›› стратегиясында ‹‹өте жоғары этика және кәсібилік тиімді мемлекеттік аппаратты құрудың негізгі өлшемі болып табылатындығын›› атап өтті. Бүгінде мемлекеттік қызметшінің әдебі мен мінез-құлық мәселелеріне үлкен мән беріледі. Мемлекеттік қызметші имиджінің тұтастығы жоғары кәсібилік пен жеке құзыреттердің, моральдық-адамгершілік қасиеттердің және әдептілік мінез-құлықтың көрінуіне негізделген. Бұдан басқа, мемлекеттік қызметші мемлекеттің мүддесіне және азаматтардың құқығына залал  келтіретін іс-қимылдарға қарсы тұруға, заңмен белгіленген шектеулерді сақтауға міндетті. Барлық жергілікті және орталық атқарушы органдарда әдеп және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алу мақсатында әдеп жөніндегі уәкілдер енгізілді. Олар қызметтік әдеп нормаларының сақталуына мониторинг мен бақылауды жүзеге асырады, түсіндіру жұмысын жүргізеді, мемлекеттік қызметшілерге консультациялық көмек көрсетеді және ұжымдағы моральдық-психологиялық ахуалдың жай-күйіне мониторинг жүргізу мақсатында, жыл көлемінде кемінде екі рет анонимді сауалнама жүргізіп, нәтижесімен ұжымдағы мемлекеттік қызметшілердің ара қатынасына, басшы мен қызметшілердің қарым-қатынасына, қызметшілердің құқығының бұзылуына талдау жасап, ұжымдағы жағдай қалыпты болмаса, ұжым басшысына ұсынымдар береді. Осыған байланысты 2018 жылдың 12 қазанында Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Алматы облысының Статистика департаментінің Жамбыл ауданының Статистика басқармасы  қызметшілеріне  Департаменттің Әдеп жөніндегі уәкілі Жұмадилова Гүлбақыт Рымбековна Мемлекеттік қызметшілердің моральдық-адамгершілік бейнесіне және іскерлік қасиеттеріне қойылатын талаптарды жоғарылату мақсатында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен Президент жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы бірлесіп әзірлеген «Мемлекеттік қызметшінің әдебі және мінез-құлық нормалары» нұсқаулығы Рocketbookты (покетбук - қойын кітапшасы) тапсырды. Нұсқаулықта мемлекеттік қызметшілердің жұмыс уақытында және жұмыстан тыс уақыттағы негізгі мінез-құлық қағидалары қарастырылған және олардың парасаттылық мәдениетін қалыптастырудың негізгі аспектілері берілген. Ол әдеп саласындағы мәселелер туындайтын жағдайда мемлекеттік қызметшілерге нұсқаулық құралы ретінде қызмет етеді. Сонымен қатар, мемлекеттік қызметшілердің әдепсіз мінез-құлық жағдайлары туындаған сәтте қалай өзінің құқықтарын қорғауға және қайда жүгінуге болатыны жөнінде мәліметтер көрсетілген.

Сондай-ақ уәкіл Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамалары мен Әдеп кодексін сақтау бойынша  дәріс берді. Сондай-ақ сыйлықтар туралы жадынама, киім үлгісі мен әлеуметтік желілердегі аккаунттарды пайдалану бойынша әдістемелік ұсынымдар бойынша мемлекеттік қызметшілерге түсіндіру жұмыстары  жүргізіліп және ол қызу талқыланды.

 

 

 

 

 

 

Аумақтық статистика органдарына берілетін тұрғын үйлердің апаттылығы бойынша әкімшілік деректердің тізбесін бекіту туралы бұйрық және шешім

Статистика Комитеті ″Цифрлық Қазақстан″ мемлекеттік бағдарламасына сәйкес семинар кеңес өткізді

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика  министрлігі Статистика Комитеті «Цифрлық Қазақстан»  мемлекеттік бағдарламасы және «е-Халық» әлеуметтік-еңбек саласындағы бірыңғай ақпараттық жүйені енгізу, сонымен қатар деректер базасының мониторингісі шеңберінде әкімшілік дереккөздердің деректерімен әр шаруашылық бойынша есепке алу деректерін салыстыруды жүргізу бойынша 24 мамыр 2018 жылы Жамбыл аудандық әкімшілік мәжіліс залында семинар кеңес өткізілді.

 

 

 

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 9 июля 2010 года № 173 «Об утверждении Правил представления респондентами первичных статистических данных»

Производственный календарь на 2017 год

 

 

См. производственный календарь: на 2015 годна 2016 год

 

Баланс рабочего времени на 2017 год

 

 

Статьей 68 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (далее - Кодекс) предусмотрено, что нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю.

В трудовом договоре может предусматриваться меньшая продолжительность рабочего времени с оплатой как за нормальную продолжительность рабочего времени.

Также Кодексом предусмотрено установление сокращенной продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников:

для работников в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю (статья 69 Кодекса);

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 36 часов в неделю (статья 69 Кодекса);

для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда - не более 36 часов в неделю (статья 69 Кодекса);

для работников-инвалидов первой и второй групп - не более 36 часов в неделю (статья 69 Кодекса).

В трудовых, коллективных договорах может предусматриваться продолжительность рабочего времени меньше указанной в статье 69 Кодекса.

В соответствии со статьей 79 Кодекса в организациях должен осуществляться учет рабочего времени, фактически отработанного работником.

При пятидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) не может превышать 8 часов при недельной норме 40 часов, 7 часов 12 минут при недельной норме 36 часов; при шестидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) не может превышать: у работников с недельной нормой рабочего времени, равной 40 часам - 7 часов; при недельной норме 36 часов - 6 часов и т.д.

В этой связи, продолжительность рабочего времени составляет:

При 40-часовой рабочей неделе:

при пятидневной рабочей неделе - пять рабочих дней по 8 часов;

при шестидневной рабочей неделе - пять рабочих дней по 7 часов и один рабочий день продолжительностью 5 часов.

При 36-часовой рабочей неделе:

при пятидневной рабочей неделе - пять рабочих дней по 7 часов 12 минут (7,20 часа);

при шестидневной рабочей неделе - шесть рабочих дней по 6 часов.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 267 «О праздниках в Республике Казахстан» (далее - Закон) дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Праздничные дни в Республике Казахстан являются нерабочими днями.

При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.

Праздничные дни, отмечаемые в Республике Казахстан:

национальный праздник:

День Независимости - 16 - 17 декабря;

государственные праздники:

Новый год - 1-2 января;

Международный женский день - 8 марта;

Наурыз мейрамы - 21-23 марта;

Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;

День защитника Отечества - 7 мая;

День Победы - 9 мая;

День Столицы - 6 июля;

День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;

День Первого Президента Республики Казахстан - 1 декабря.

 

В связи с чем, при составлении баланса рабочего времени в 2017 году с учетом норм Закона праздничные дни, совпадающие с выходными днями (суббота, воскресенье), перенесены на следующий после праздничного рабочий день:

при пятидневке:

с 1 января на 3 января;

с 7 мая на 8 мая;

с 16 декабря на 18 декабря;

с 17 декабря на 19 декабря

при шестидневке:

с 1 января на 3 января;

с 7 мая на 8 мая;

с 17 декабря на 18 декабря

О переносе дней отдыха в 2017 году см. постановление Правительства РК от 18 января 2017 года № 5

В соответствии со статьей 84 Кодекса при пятидневной и шестидневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье.

Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.

Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января - православное Рождество являются выходными днями.

В 2017 году первый день Курбан-айта приходится на 1 сентября.

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2017 год в целом в рабочих днях (часах). Она рассчитана по календарю пятидневной и шестидневной рабочей недели, исходя из восьми-, семи- и шестичасового рабочего дня при 40-часовой и 36-часовой рабочей неделе.

В 2017 году норма рабочего времени составляет:

при 40-часовой рабочей неделе:

пятидневка - 1960 часов (245 дней * 8,00 часов);

шестидневка - 1972 часов (246 дней * 7,00 часов + 50 дней * 5,00 часов);

при 36-часовой рабочей неделе:

пятидневка - 1764 часа (245 дней * 7,20 часов);

шестидневка - 1776 часа (296 дней * 6,00 часов).

Среднемесячное число рабочих дней на 2017 год составляет:

при пятидневной рабочей неделе - 20,42 дней;

при шестидневной рабочей неделе - 24,67 дней.

Среднемесячное число календарных дней на 2017 год составляет 29,25 (без учета праздничных дней, установленных законодательством Республики Казахстан).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс рабочего времени на 2017 год

 

 

Месяц,

квартал,

полугодие

9 месяцев,

год

количество дней

рабочие дни

календарные дни

календарные дни без учета праздничных дней

  40-часовая рабочая неделя

  36-часовая рабочая неделя

График работы

с 1-го числа

до конца месяца

График работы

с 1-го числа

до конца месяца

  пятидневка

шестидневка

  пятидневка

шестидневка

дни

дни

часы

дни

часы

дни

часы

дни

часы

январь*

31

29

20

160

23

155

20

144,00

23

138,00

февраль

28

28

20

160

24

160

20

144,00

24

144,00

март

31

27

19

152

23

153

19

136,80

23

138,00

I квартал

90

84

59

472,00

70

468

59

424,80

70

420

апрель

30

30

20

160

25

165

20

144,00

25

150,00

май*

31

28

20

160

24

160

20

144,00

24

144,00

июнь

30

30

22

176

26

174

22

158,40

26

156,00

II квартал

91

88

62

496,00

75

499,0

62

446,4

75

450,0

I полугодие

181

172

121

968,00

145

967,0

121

871,2

145

870,0

июль

31

30

20

160

25

165

20

144,00

25

150,00

август

31

30

22

176

26

174

22

158,40

26

156,00

сентябрь

30

30

20

160

25

165

20

144,00

25

150,00

III квартал

92

90

62

496,00

76

504,0

62

446,4

76

456,0

9 месяцев

273

262

183

1464,00

221

1471

183

1317,6

221

1326

октябрь

31

31

22

176

26

174

22

158,40

26

156,00

ноябрь

30

30

22

176

26

174

22

158,40

26

156,00

декабрь*

31

28

18

144

23

153

18

129,60

23

138,00

IV квартал

92

89

62

496,00

75

501,0

62

446,4

75

450,0

Год

365

351

245

1960,00

296

1972

245

1764

296

1776

 

Среднемесячный баланс

 

29,25

20,42

163,33

24,67

164,33

20,42

147,00

24,67

148,00

 

 

* При совпадении праздничных дней с выходными выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.

Протокол собрания по посланию Президента

Письмо

Приказ

Online режимге өту

 

2013-2017 жылдарға арналған «Ақпараттық Қазақстан - 2020» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес және қағаз тасымалдаушымен жұмысты азайту мақсатында  «Статистикалық есептерді онлайн режимінде қабылдау» АЖ  енгізілген болатын.  Осыған байланысты респонденттер есептерді электронды түрде тапсырулары қажет.  

Статистикалық есептерді тапсыру үшін тізбе Статистика комитетінің www.stat.gov.kz сайтындағы  «Респонденттер үшін» бөлімінде орналасқан «Респондент кабинетінде» БСН енгізген кезде қолжетімді.

Есептілікті онлайн режимінде тапсыру сондай-ақ Статистика комитетінің www.stat.gov.kz сайтындағы «Менің есептерім» бөлімінде «Респондент кабинеті» арқылы жүзеге асырылады.

 

Переход в Online режим

 

Согласно Плана мероприятий по реализации Государственной программы «Информационный  Казахстан – 2020» на 2013-2017 годы и снижению           бумажного носителя была внедрена ИС «Прием   статистических отчётов в онлайн режиме». В связи с чем, появилась возможность сдавать отчёты в электронном виде.

Перечень статистических отчётов, подлежащих к сдаче (бегунок), размещен в «Кабинете респондента» на сайте Комитета по статистике www.stat.gov.kz в разделе «Для респондентов» и доступен при вводе БИН.

Сдача отчётности в онлайн режиме осуществ- ляется также через «Кабинет респондента» на сайте Комитета по статистике www.stat.gov.kz в разделе «Мои отчеты».

 

 

Online

 

Онлайн есептілікті тапсыру үшін:

  1. Қадам. Электронды цифрлы қолтаңбаны (ЭЦҚ) Халыққа қызмет көрсету орталықтарынан (ХҚО) алу қажет;
  2. Қадам. www.pki.gov.kz ҚР Ұлттық куәландыру орталығының сайтынан NCALayer бағдарламасын жүктеу және компьютерге орнату ;
  3. Қадам. www.pki.gov.kz  ҚР Ұлттық куәландыру орталығының сайтынан негізгі сертификаттарды жүктеу және компьютерге орнату;
  4. Қадам. Стат.есепті тапсыру;

Қадамдық нұсқаулық пен бейнематериал www.stat.gov.kz  сайтындағы «Нұсқаулықтар» бөлімінде орналасқан.

 

 

Online

 

Для сдачи онлайн отчетности необходимо:

 

Шаг 1.

Получение электронно-цифровой подписи (ЭЦП) в Центрах обслуживания населения (ЦОН);

Шаг 2.

Скачать программу NCALayer с сайта Национального удостоверяющего центра РК www.pki.gov.kz и установить на компьютер;

Шаг 3.

Скачать корневые сертификаты с сайта Национального удостоверяющего центра РК www.pki.gov.kz и установить на компьютер;

Шаг 4.

Сдача стат. отчета;

 

Пошаговая инструкция размещёна в  «Кабинете респондента» на сайте www.stat.gov.kz  в разделе  «Инструкции».

Ақпарат

 

Қосымша ақпаратты Марков көшесі, 44 мекенжайы бойынша Алматы облысының Статистика департаменті, 104 кабинеттен алуыңызға болады:  

 

- Есептілікті тапсыру бойынша кеңес;

- Онлайн режимінде сүйемелдеу;

- Ақпарат алу және басқалар.

 

Тел.: 386-92-13

 

          СК Call- орталығы: 8-8000-800-878

          Техникалық қызмет көрсету: 271-55-14   

          ХҚО Call- орталығы: 1414

 

 

 

Информация

 

Дополнительную информацию можете  получить в Департаменте статистики Алматинской области, по адресу ул. Маркова, 44 каб. 104:

 

- Консультация по сдаче отчетности;

- Сопровождение в онлайн режиме;

- Получение информации и другое.

 

Тел.: 386-92-13

 

            Call-center КС: 8-8000-800-878.

            Техническая поддержка: 271-55-14

            Call-center ЦОНа:  1414

 

 

 

 

 

           Полезная информация

Приёмная  271-55-23

Управление юридической службы

271-57-03

Служба управления персоналом

271-54-98

            Управление подготовки публикаций,

            распространения статистической

            информации 

            271-54-80

Управление работы с респондентами

386-92-13

Управление статистики промышленности

260-59-84

Управление социальной и

демографической статистики

271-54-81

Управление обследования

домашних хозяйств

271-55-36

Управление статистики труда

271-55-21

Управление статистики цен

271-55-00

Управление статистики услуг

271-54-73

Управление статистики торговли

271-55-25

Управление статистики

строительства и инвестиций

260-59-75

Управление регистров

271-54-90

Управление структурной статистики

271-55-39

Управление статистики сельского хозяйства   271-54-89

Управление информационных технологий    271-55-14

 

     

 

 

 

Обязанности предоставления

статистических форм

 

Согласно Закону РК «О государственной статистике» №257-IV от 19.03.2010 года предусмотрена обязанность юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей представлять в органы государственной статистики первичные статистических данные (статистические формы).

Согласно статьи  497  Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

  1. Представление недостоверных            первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики – влечет

Предупреждение.

    2.    Непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок, – влечет штраф:

на физических лиц – 10 МРП,

на субъектов малого предпринимательства –

14 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства –

20 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства крупное – 120 МРП.

  1. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф

на физических лиц – 14 МРП,

на субъектов малого предпринимательства –

20 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства –

40 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства –

150 МРП.

 

Контактная информация:

Почтовый адрес: 050040

г. Алматы, ул. Маркова, 44

Тел. приемной: 8 (727)-271-55-23

Интернет-ресурс: www.stat.gov.kz

 

Алматы облысының

Статистика департаменті

                    ПАМЯТКА

РЕСПОНДЕНТУ

Департамент

статистики Алматинской области

 

Алматы, 2017г.

 

Уважаемые респонденты!

Все респонденты: юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием, переработкой, торговлей, хранением и использованием зерновых и бобовых культур в декабре месяце должны представить и отчитаться по форме 2-сх (зерно) (годовая) «О наличии и движении зерна» до 6 января (включительно). (месячный отчет 2-сх за декабрь не представляете)

Контактные телефон: 8 727 271 54 89.

 

 

 

Список выборочных проверок на 2 полугодие 2016 года
Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в области государственной статистики
№ п/п Наименование проверяемого субъекта ИИН/БИН Наименование проверяемого объекта Местонахождение проверяемого объекта Группа риска Категория предпринимательства проверяемого субъекта Дата государственной регистрации субъекта малого предпринимательства, в т.ч. микропредпринимательства
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ГУ "АППАРАТ АКИМА УЗЫНАГАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 970640002920 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, УЗЫНАГАШСКИЙ С.О., С.УЗЫНАГАШ, УЛИЦА КАРАШ БАТЫРА, 120 высокая
2 ГУ "АППАРАТ АКИМА АККАЙНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 940140000365 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, АККАЙНАРСКИЙ С.О., С.АККАЙНАР, УЛИЦА УМБЕТОВА, 18 высокая
3 ГУ "АППАРАТ АКИМА АКСЕНГИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 970840014198 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, АКСЕНГИРСКИЙ С.О., С.АКСЕНГИР, УЛИЦА ЖАМБЫЛ, 3 высокая
4 ГУ "АППАРАТ АКИМА АКТЕРЕКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ" 941240002952 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, АКТЕРЕКСКИЙ С.О., С.АКТЕРЕК, УЛИЦА У.БАЙМЕНОВ, 4 высокая
5 ГУ" АППАРАТ АКИМА БЕРИКТАССКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 970940004382 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, БЕРИКТАССКИЙ С.О., С.БЕРИКТАС, УЛИЦА КАРМЫСОВА К, 1 высокая
6 ГУ "АППАРАТ АКИМА БОЗОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 970840003846 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, БОЗОЙСКИЙ С.О., С.БОЗОЙ, УЛИЦА АБАЯ, 20 высокая
7 ГУ "АППАРАТ АКИМА ДЕГЕРЕССКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 940140000375 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, ДЕГЕРЕССКИЙ С.О., С.ДЕГЕРЕС, УЛИЦА НАУРЫЗБАЙ БАТЫРА, 15 высокая
8 ГУ "АППАРАТ АКИМА ЖАМБЫЛСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 940140001889 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, ЖАМБЫЛСКИЙ С.О., С.ЖАМБЫЛ, УЛИЦА ЖАМБЫЛА, 50 высокая
9 ГУ "АППАРАТ АКИМА КАРАКАСТЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 940140002252 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, КАРАКАСТЕКСКИЙ С.О., С.КАРАКАСТЕК,  высокая
10 ГУ "АППАРАТ АКИМА КАРАСУСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 940440001572 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, КАРАСУСКИЙ С.О., С.САРЫБАЙ БИ, УЛИЦА ЖАМБЫЛА, 53 высокая
11 ГУ "АППАРАТ АКИМА МАТИБУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 940140000573 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, С.О. МАТИБУЛАК, С.МАТИБУЛАК, УЛ КОНАЕВА, БН высокая
12 ГУ "АППАРАТ АКИМА МЫНБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 940140001849 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, МЫНБАЕВСКИЙ С.О., С.МЫНБАЕВО, УЛИЦА ЛЕНИНА, 13 высокая
13 ГУ "АППАРАТ АКИМА САМСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 970840003439 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, САМСИНСКИЙ С.О., С.САМСЫ, УЛИЦА ЖИБЕК ЖОЛЫ, 28 А высокая
14 ГУ "АППАРАТ АКИМА САРЫТАУКУМСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 950240000777 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, САРЫТАУКУМСКИЙ С.О., С.АЩИСУ, - высокая
15 ГУ "АППАРАТ АКИМА ТАЛАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 970840000485 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, ТАЛАПСКИЙ С.О., С.СУРАНШИ БАТЫР, УЛИЦА  ЖАМБЫЛА, БН высокая
16 ГУ "АППАРАТ АКИМА ТАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 130440006455 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, ТАРАНСКИЙ С.О., С.ИМ.БАЛГАБЕКА КЫДЫРБЕКУЛЫ, УЛИЦА АБАЯ, 15 высокая
17 ГУ "АППАРАТ АКИМА ТЕМИРЖОЛСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 950340002350 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, ТЕМИРЖОЛСКИЙ С.О., СТ.КАЗЫБЕК БЕКА, УЛИЦА ШОЛПАНКУЛОВА Б, 5 А высокая
18 ГУ "АППАРАТ АКИМА УЛЬГУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 940140001879 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, УЛЬГУЛИНСКИЙ С.О., С.УЛЬГИЛИ,  высокая
19 ГУ "АППАРАТ АКИМА УЛЬКЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА 861040000041 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, УЛЬКЕНСКИЙ С.О., С.УЛЬКЕН, НЕТ высокая
20 ГУ "АППАРАТ АКИМА УНГУРТАССКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 940140002311 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, УНГУРТАССКИЙ С.О., С.УНГУРТАС, УЛИЦА ШАРИПОВ, 17 высокая
21 ГУ "АППАРАТ АКИМА КАРГАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 940140000117 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, КАРГАЛИНСКИЙ С.О., С.КАРГАЛЫ, УЛИЦА ГАГАРИНА, 1 высокая
22 ГУ "АППАРАТ АКИМА ШИЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 940140001869 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, ШИЕНСКИЙ С.О., С.ШИЕН, УЛИЦА ОТЕП, 62 А высокая
23 ГУ "АППАРАТ АКИМА ШОЛАККАРГАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА" 970840000465 Достоверность похозяйственного учета АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, ШОЛАККАРГАЛИНСКИЙ С.О., С.УМБЕТАЛЫ КАРИБАЕВА, УЛИЦА МУСАБАЕВА, 52 высокая

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 9 июля 2010 года № 173 «Об утверждении Правил представления респондентами первичных

статистических данных»

Об утверждении критериев оценки степени риска и  проверочного листав области государственной статистики 

Приложение

 

Об утверждении Статистической методологии по ведению похозяйственного учета и форм организации ведения регистрационных записей

 

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК

Статья 719. Уполномоченный орган в области государственной статистики

1. Уполномоченный орган в области государственный статистики рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 497, 499, 500, 501, 502, 503 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители территориальных органов уполномоченного органа в области государственной статистики и их заместители.

Статья 497. Нарушение порядка представления первичных статистических данных

1. Представление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики–  влечет предупреждение.

2. Непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок – влечет штраф на

1) физических лиц -в размере десяти

2) на должностных лиц, на некоммерческие организации, субъектов малого предпринимательства - в размере четырнадцати,

3) на субъектов среднего предпринимательства - в размере двадцати,

4) на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста двадцати месячных расчетных показателей..

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на

1) физических лиц -в размере четырнадцати,

2) на должностных лиц, на некоммерческие организации, субъектов малого предпринимательства - в размере двадцати,

3) на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока,

4) на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

Статья 499 изложена в редакции Закона РК от 29.10.15 г. № 376-V (введен в действие с 1 января 2016 года) (см. стар. ред.)

Статья 499. Нарушение порядка представления административных данных

1. Представление административным источником недостоверных административных данных уполномоченному органу в области государственной статистики -

влечет штраф на должностных лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей.

2. Непредставление административным источником административных данных уполномоченному органу в области государственной статистики -

влечет штраф на должностных лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влекут штраф на должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.

Примечание. Под должностными лицами в настоящей статье следует понимать руководителей административного источника или лиц, исполняющих их обязанности, ответственных за представление административным источником административных данных, а также за их достоверность.

1-МРП/ АЕК  -  2 121 теңге

 

 

Уважаемый руководитель!

Департамент статистики Алматинской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее Департамент) сообщает, что  в целях  реализации пункта 3 Плана наций «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ», для получения  достоверных статистических данных, внесены изменения и дополнения в нормативно-правовые акты Республики Казахстан, повышена ответственность респондентов и административных источников за предоставление качественных статистических данных, в том числе на должностных лиц и на некоммерческие организации. В несколько раз увеличены размеры штрафов: в 3 раза в отношении субъектов крупного предпринимательства и в 2 раза – в отношении остальных субъектов.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас обеспечить предоставление статистических данных  посредством Интернет-портала  в режиме он-лайн, где реализована функция арифметико-логического контроля данных, которая  позволяет респонденту отправить корректный отчет (без ошибок). Предоставление статистических форм в он-лайн режиме также снизит нагрузку на ваше учреждение в части транспортных, почтовых расходов, позволит сэкономить время ваших сотрудников.

Для этого необходимо через портал Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан stat.gov.kz зарегистрироваться в модуле «Личный кабинет», установить сертификат НУЦ РК в используемый браузер. Информация по использованию модуля «Личный кабинет» размещена на портале stat.gov.kz (сверху справа значок «?»).

Для предоставления статистических форм в режиме он-лайн подходит электронная цифровая подпись (ЭЦП) для электронных государственных закупок.

Кроме того, в Департаменте функционирует кабинет №514,502, где респонденты могут получить консультации и практическую помощь при сдаче статистических форм в on-line режиме. Кабинет работает ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней.

Для консультации по вопросам электронной сдачи отчетности Вы можете обратиться по телефонам: 8(727)271-55-14, 8(727)271-54-90 (город Алматы), по техническим вопросам: 8(7172)55-24-48 (город Астана), по вопросам использования электронной цифровой подписи на бесплатные номера: 1414, 8-800-080-7777. Жамбылское районное управление статистики 8 (727)70-2-17-61.

Департаментом планируется при проведении госконтроля в 2016 году т.е. обход домов, сверка с данными ветврачей и сверка с СРЖФ.

При проверке в 2016 году ведение похозяйственного учета района, Комитетом по статистике будет производиться перепроверка уже проведенного госконтроля районными управлениями статистики согласно Акта о соответствии или несоответствии данных похозяйственного учета. И Департамент статистики теперь будет не проверять, а перепроверять за  управлениями статистики госконтроль.

Необходимо начать подготовку к актуализации СХР  на 1 января 2016 года. Отработать контроли по КФХ, отсутствующих в СХР.С переходом с 1 января 2016 года на новую версию СХР  ввод новых только через СБР. Для этого все сельские округа должны принести списки КХФ с налогового комитета до 10 декабря 2015 г.

Закладка на 2016-2020 гг Тетради выданы на 5 лет, и целях сохранности их необходимо пронумеровать постранично и прошить. Для более полного перехода всех данных ЭПХК, необходимо перенести лицевые счета из ЭПХК  в новые тетради, т.е. лицевые счета домохозяйств должны соответствовать ЭПХК, именно из ЭПХК  а не из книг.

Все обучающие семинары по новой закладке будут проведены в декабре.

 

Казахстанской Государственной статистике 95 лет!

Первым официальным статистическим органом в Казахстане стал Туркестанский губернский статкомитет, образованный 22 января 1868 года. Этому органу были подведомственны статбюро в Сыр-Дарьинской и Семиреченской областях. Позже в стране появились Уральский, Семипалатинский, Акмолинский и Тургайский областные статкомитеты, однако единого статистического органа, объединяющего местные службы, не было до 1920 года. Статистика Казахстана своими корнями уходит в далекое прошлое. Имеются исторические подтверждения статистическим сведениям о первом Казахском государстве – Казахском Ханстве: в начале его образования (1459 год) в долинах рек Шу и Талас (на территории нынешней Жамбылской области) численность населения составляла 200 тыс. человек, а к концу XV – века достигла 1 миллиона. Однако, зарождение на территории современного Казахстана более - менее регулярной и централизованной статистической деятельности относится ко второй половине XVIII века, т. е. к периоду вхождения Казахстана в состав Российской империи. Первая всеобщая перепись населения на его территории, как и во всей царской России, была проведена по состоянию на 9 февраля (28 января) 1897 года.С образованием (26 августа 1920 года) Казахской Автономной Социалистической Республики в составе РСФСР, Правительство Казахской АССР своим постановлением от 8 ноября 1920 года утвердило «Положение о государственной статистике в Казахской АССР» и образовало Статистическое управление АССР. Таким образом, датой образования единых централизованных статистических органов Казахстана принято считать 8 ноября 1920 года.

Статистика – тяжелая работа,
Но и на ней работать должен кто то,
И вы, статистики, ведете все учеты,
Конечно же, огромные заботы
Лежат на ваших, милые, плечах.
Ну а сегодня праздник при свечах
Устроим в вашу честь, вас поздравляя,
В работе радости, конечно, вам желаем! 

 ***

За годом год, и день за днем
Статистик, вы подсчет ведете.
В нелегком мире мы живем,
А вы, порой, ответ найдете
На все вопросы! Сколько нам
Для этой жизни чего нужно,
Добра, любви, желаем вам,
И поздравляем все мы дружно! 

 

Статья 499.Нарушение порядка представления административных данных

 

  1. Представление должностными лицами административных источников недостоверных административных данных уполномоченному органу в области государственной статистики – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
  2. Непредставление должностными лицами административных источников административных данных уполномоченному органу в области государственной статистики -  влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
  3. Деяние, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания,- влекут штраф пятнадцати месячных расчетных показателей.

 

Статья 719. Уполномоченный орган в области государственной статистики

1. Уполномоченный орган в области государственный статистики рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 497499, 500, 501, 502, 503 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители территориальных органов уполномоченного органа в области государственной статистики и их заместители.

Статья 497. Нарушение порядка представления первичных статистических данных

1. Представление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики -

влечет предупреждение.

2. Непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок -

влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере семи, на субъектов среднего предпринимательства - в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере сорока месячных расчетных показателей.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влекут штраф на физических лиц в размере семи, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

  1. МРП/АЕК – 1982 тенге                                     

5- МРП/ АЕК-  9910 тенге

7- МРП/АЕК – 13874  тенге

10- МРП/АЕК – 19820 тенге

      20- МРП/АЕК – 39640 тенге

      40-0МРП/АЕК – 79280тенге

      50- МРП/АЕК – 99100 тенге

 

К СВЕДЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РАЙОНА

       Районное Управление статистики  напоминает   о необходимости представления  государственной статистической отчетности в органы статистики. Сроки и объем  отчетности  можно  уточнить  на сайте Комитета по статистике МНЭ РК ( http://www.stat.gov.kz) или  в управлении статистики  по адресу с Узынагаш, ул.Абая, №47
Телефон:8(72770)21761
 

       В соответствии со ст.  497  Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (от 5 июля 2014 года             № 235-V ЗРК)  «Непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок – влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере семи, на субъектов среднего предпринимательства – в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере сорока месячных расчетных  показателей».

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

С 1 января 2015 года в состав Таможеного союза входит Республика Армения, а с 1 мая 2015 г. Киргизия, в связи с этим все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие вывоз или ввоз товаров на территорию или с территории государств-членов Таможеного союза будут сдавать отчеты в органы статистики по Форме 1-ТС (месячной периодичности) «Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами таможенного союза», с Арменией с 1 января 2015г, с Кыргизией соответственно с 1 мая2015г.

Для удобства респондентов форма 1-ТС и инструкция по ее заполнению размещена на сайте комитета статистики www.stat.gov.kz (в разделе «Для респондентов», «Отчетность за месяц»).

Жамбылское  районное управление Статистики

Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2020. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.