Навигация

Информация

Информация

Информация

Новости

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ для республиканских и региональных средств массовой информации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ для республиканских и региональных средств массовой информации В связи с назначением на 12 августа 2020 года очередных выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан сообщает следующее: 1.В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади должны быть объявлены и опубликованы соответствующим средством массовой информации не позднее пяти дней до начала проведения предвыборной агитации (не позднее 18 июля 2020 года), а также представлены в Центризбирком по адресу: г. Нур-Султан, ул.Бейбитшилик 4, электронный адрес: v.zheksembekova@election.gov.kz, a.khusainova@election.gov.kz. 2.Средства массовой информации не могут предоставлять эфирное время, печатную площадь для размещения, распространения агитационных материалов кандидатов...
Подробнее Просмотры: 13 Категория: Общая Дата: 08.07.2020

ЕҢСЕСІ БИІК ЕЛОРДА

ЕҢСЕСІ БИІК ЕЛОРДА Құрметті аудан тұрғындары! Қадірлі жерлестер! Сіздерді Елордамыз – Нұр-Сұлтан қаласы күнімен шын жүректен құттықтаймын! Сарыарқаның төріндегі келбетті қаламыз аз уақыт ішінде əлем жұртын таңдай қақтыра құлпырды. Жыл сайын 6 шілдеде Елорда күнін атап өту дəстүрге айналды. Бұл күн – жасампаз сəулет өнері мен мақсаткер халық тəуекелінің сиволындай арайлы. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті- Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев биыл мерейлі 80 жасқа толды. Демек, осынау айтулы күн еліміз үшін екі есе қуанышты болып отыр. Жас мемлекеттің тарихына көз жүгіртсек, соңғы ширек ғасыр ауқымында қазақ елі қарыштап алға басты, халықтың əл-ауқаты нығайды. Елбасының ерен еңбегі арқасында Қазақстанды əлем жұрты бейбітшіл мемлекет ретінде құрметтейді. Уақыт өткен сайын еліміздің экономикасы да жаңа белестерге иек артып келеді. Елбасының жəне барша Қазақстан халқының қажырлы еңбегі арқылы Елорда жыл санап өркен жаюда. Еліміздің барлық өңірі Нұр-Сұлтан қал...
Подробнее Просмотры: 17 Категория: Общая Дата: 05.07.2020

Елорда мен Елбасы-егіз ұғым

Қайсар халық тәуелсіздігіне қол жеткізген күннен бастап тарихтың жаңа беттері ашылғаны белгілі. Азаттығымыздың айқындылығы үшін Тұңғыш Президентіміз-Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев үлкен мақсаттарды алға қойып, оны тиянақты іске асыруға білексыбана кірісті. Міне, сондай айқын міндеттің бірі – Елорданы Ақмолаға көшіру идеясы болатын. Елбасының келешекке жасаған тарихи қадамы, яғни, мемлекеттің бас қаласын көшіру туралы бастамасы осыдан 23 жыл бұрын ресми түрде жүзеге асты. Осы тұста, тарихқа сәл шегініс жасап Елорда жылнамасына көз жүгіртер болсақ, сонау 1997 жылдың 20 қазанында Президент Жарлығымен Ақмола қазақ елінің астанасы болып жарияланды. Арқа төсіндегі аядай қалаға астананы ресми көшіру 10 желтоқсанда жүзеге асты. Алдымен, мемлекеттік нышандар салтанатты түрде жеткізілді. Қарқынды құрылыс жүргізіліп, зәулім ғимараттар бой көтере бастады. Елбасының 1998 жылғы 6 мамырдағы Жарлығымен Ақмоланың атауы Астана болып өзгертілді. Жаңа астананың халықаралық тұсаукесері 1998 жылғы 10 маус...
Подробнее Просмотры: 15 Категория: Общая Дата: 05.07.2020

Казахстанцы внесли на свои счета в ЕНПФ свыше 428 миллиардов тенге

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Казахстанцы внесли на свои счета в ЕНПФ свыше 428 миллиардов тенге На счета вкладчиков с начала 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объёме 428,2 млрд тенге, что превысило показатели за первые 5 месяцев 2019 года на 12%. Из общего объёма взносов, более 95% процентов составляют поступления в ЕНПФ по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – 408 млрд тенге, свыше 20 млрд тенге поступило по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ), 134 млн. тенге было перечислено по добровольным пенсионным взносам (ДПВ). По обязательным пенсионным взносам юридическими лицами было внесено свыше – 385 млрд тенге, от физических лиц – 21 млрд тенге, а от плательщиков Единого совокупного платежа (ЕСП) – 2 млрд тенге. Общее количество активных вкладчиков, которые пополняли свои индивидуальные пенсионные счета, как минимум, один раз в этом году (январь – май 2020 года), превысило 8,3 млн. человек. Это в 1,2 больше, чем к...
Подробнее Просмотры: 9 Категория: Общая Дата: 02.07.2020

​Свыше 90 процентов услуг вкладчики АО «ЕНПФ» получают онлайн

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Свыше 90 процентов услуг вкладчики АО «ЕНПФ» получают онлайн Несмотря на продолжающийся в некоторых городах Казахстана карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда получают услуги в полном объёме. На 1 июня 2020 года свыше 90% услуг ЕНПФ оказывает в электронном формате. Благодаря развитым современным технологиям и отлаженной работе информационных систем фонда, вкладчики, не выходя из дома могут получать большую часть услуг. Только за первые пять месяцев 2020 года вкладчикам ЕНПФ было оказано свыше 8,2 миллионов услуг, а точнее 8 264 756. Это выше показателя прошлого года на 7,3%. Из всех услуг 91,1% или 7,5 миллионов было оказано в электронном формате. На данный момент самой популярной услугой является получение выписки с индивидуального пенсионного счета: более 7,7 миллионов раз вкладчики выбирали эту услугу. По сравнению с показателями на 1 июня 2019 год...
Подробнее Просмотры: 8 Категория: Общая Дата: 02.07.2020

​В ЕНПФ пенсионные счета по ОПВ открываются автоматически

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ В ЕНПФ пенсионные счета по ОПВ открываются автоматически Сейчас процедура открытия пенсионного счёта в Едином накопительном пенсионном фонде упрощена и не требует личного присутствия вкладчика. В соответствии с внесёнными изменениями в Закон о пенсионном обеспечении Республики Казахстан, для открытия индивидуального пенсионного счета (ИПС) по учёту обязательных пенсионных взносов (ОПВ) физическому лицу не нужно обращаться в офисы обслуживания ЕНПФ с целью оформления заявления об открытии ИПС. Напомним, что если у физического лица на данный момент отсутствует ИПС в ЕНПФ, то он открывается автоматически при поступлении первого взноса. При этом идентификация физического лица осуществляется по персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платёжного поручения при перечислении ОПВ, а все необходимые сведения о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания ЕНП...
Подробнее Просмотры: 12 Категория: Общая Дата: 02.07.2020

​ЕНПФ выплатил получателям более 62 миллиардов тенге

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ЕНПФ выплатил получателям более 62 миллиардов тенге За первые пять месяцев 2020 года фонд в общей сложности осуществил выплаты 209 213 получателям. В общей сложности было осуществлено свыше 794 тысяч пенсионных выплат и переводов в страховые организации на общую сумму 62,4 миллиарда тенге, в том числе: - выплаты по достижению пенсионного возраста - 24,7 млрд тенге; - в связи с выездом на ПМЖ - 14,2 млрд тенге; - переводы в страховые организации – 13,3 млрд тенге; - выплаты по наследству – 8,6 млрд тенге; - выплаты на погребение – 894,1 млн тенге; - выплаты по инвалидности – 661,7 млн тенге. При этом сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 22 393 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила – 506 980 тенге. ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Прав...
Подробнее Просмотры: 14 Категория: Общая Дата: 25.06.2020

Число счетов в ЕНПФ превысило 11,6 миллионов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Число счетов в ЕНПФ превысило 11,6 миллионов Ключевые показатели ЕНПФ на 1 июня 2020 года По итогам пяти месяцев 2020 года число индивидуальных пенсионных счетов в Едином накопительном пенсионном фонде увеличилось почти на 1 миллион единиц. На первое января текущего года количество ИПС составляло 10 672567 единиц, а к 1 июня достигло 11,6 миллионов (11 682 546). Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – их более одиннадцати миллионов, а точнее 11 111 389. Далее идут счета, сформированные за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) - 515837, растёт и количество добровольных пенсионных взносов (ДПВ), таких счетов в ЕНПФ сейчас уже 55320. В общей сложности на счетах сформированы пенсионные накопления на сумму 11,7 триллионов тенге. с начала года сумма увеличилась на 866 миллиардов тенге или на 8%. Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт ОПВ и составила 11,4 тр...
Подробнее Просмотры: 19 Категория: Общая Дата: 25.06.2020

Опасность коррупции

Опасность коррупции: Прямые издержки от коррупции уменьшают доходы государственного бюджета, косвенно снижают ВВП. Коррупция расширяет теневую экономику, оказывает негативное влияние на конкуренцию, поскольку «взяточничество» создает неконкурентные возможности. Это нарушает рыночные отношения, снижает эффективность экономики в целом, но создает экономические отношения, которые создали новые коррумпированные монополии, часто связанные с организованной преступностью. Коррупция лишает государство возможности гарантировать, что рыночные игры являются справедливыми и чистыми, что создает недоверие к самой рыночной идее и подрывает репутацию государства как «арбитра». Широко распространенная коррупция создает позицию безжалостного соглашения между преступниками, которые не получили справедливого наказания, и теми, кто видел сговор государственных чиновников. Коррупция также является угрозой общественной морали, поскольку граждане, особенно молодое по...
Подробнее Просмотры: 20 Категория: Общая Дата: 24.06.2020

Последствия коррупции

Последствия коррупции Коррупция является одной из болезней, которая со временем выросла, укоренилась в местах, где много денег и социальной конкуренции, и до сих пор не искоренена. Эта болезнь нанесла большой ущерб нашему молодому государству, а также развивающимся странам. В соответствии с требованиями Закона «О противодействии коррупции», антикоррупционные мероприятия проводятся в различных областях. Люди особенно уязвимы для взяточничества. Поэтому мы должны быть активными как общество в предотвращении взяточничества и вымогательства в любой среде. Коррупция негативно влияет на надлежащее функционирование органов государственной власти, наносит ущерб их репутации, нарушает верховенство закона и нарушает конституционные права и законные интересы граждан. Согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции», борьба с коррупцией должна осуществляться всеми государственными органами и должностными лицами. Руководители коллективов го...
Подробнее Просмотры: 18 Категория: Общая Дата: 24.06.2020
Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2020. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.